Ελληνική Βιομηχανία Stand & Shop Equipment

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό μας αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιο στην ανάπτυξη της Display Hellas. Από τον σχεδιασμό και την παραγωγή μέχρι τα στελέχη διοίκησης και τα συνεργεία εγκατάστασης οι άνθρωποί μας διαμορφώνουν το πρόσωπο της εταιρίας. Όλοι εργαζόμαστε ομαδικά στοχεύοντας στο να έχουμε ενθουσιασμένους πελάτες και να υπερβαίνουμε κάθε προσδοκία τους.

Η Display Hellas αποτελείται από άρτια εκπαιδευμένους επαγγελματίες με απώτερο σκοπό την καλύτερη και πλησιέστερη εξυπηρέτηση όλων των πελατών της. Για την Display Hellas η πώληση ξεκινάει από τον σχεδιασμό του προϊόντος και συνεχίζει στο after sales service.

Σχεδιασμός

Το τμήμα σχεδιασμού της Display Hellas στελεχώνουν έμπειροι σχεδιαστές εξειδικευμένοι στο βιομηχανικό σχέδιο και δίνουνε κατάλληλες λύσεις σε θέματα υψηλής αισθητικής, εργονομίας, ποιότητας, ασφάλειας αλλά και κόστους στα παραγόμενα είδη. Μελετάμε, σχεδιάζουμε, δημιουργούμε πρωτότυπα με σύγχρονα μηχανήματα και τελικά παράγουμε προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών. Οποιοδήποτε σχέδιο μπορεί να αποκτήσει μορφή πριν την τελική παραγωγή, ώστε σε φυσικές διαστάσεις να γίνει η τελειοποίηση του προϊόντος.

Εγγύηση

Η παροχή της βασικής εγγύησης αποτελεί μέρος της διαδικασίας πώλησης των καροτσιών και των συστημάτων εισόδου πελατών και δεν επιβαρύνει τον πελάτη. Έτσι, εξασφαλίζεται προστασία από ενδεχόμενο ελάττωμα των υλικών κατασκευής ή της συναρμολόγησης , με την προϋπόθεση οτι έχει προηγηθεί σωστή χρήση. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στο πλαίσιο της εγγύησης, περιλαμβάνουν την άμεση επισκευή των καροτσιών ή των συστημάτων εισόδου πελατών από συνεργείο της εταιρίας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν.

Rebranding - Ανακατασκευή

Με τον όρο Rebranding περιγράφουμε τις υπηρεσίες εκείνες που βοηθούν τον πελάτη να αλλάξει εμφάνιση των καροτσιών του. Τέτοιες αλλαγές μπορούν να γίνουν στα σημεία πώλησης, στις αποθήκες του πελάτη.

Με τον όρο Ανακατασκευή αναφερόμαστε στις υπηρεσίες που αφορούν την εξωτερική ανανέωση αλλά και την επισκευή ενός καροτσιού, μέσω συγκεκριμένων εργασιών και χρησιμοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά, ώστε να επιμηκυνθεί η διάρκεια ζωής του. Υπάρχουν δύο επίπεδα υπηρεσιών Ανακατασκευής, ανάλογα με τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν:

Ανακατασκευή ελαφρού τύπου, η οποία περιλαμβάνει καθαρισμό τροχών, αλλαγή brand και μικροεπισκευές. Τέτοιες εργασίες συνήθως εκτελούνται στους αποθηκευτικούς χώρους των καταστημάτων.

Ανακατασκευή βαρέως τύπου, η οποία περιλαμβάνει επιπρόσθετες επισκευές του πλαισίου, πυρόλυση, γαλβανισμό και βαφή (εάν απαιτείται). Τέτοιες εργασίες εκτελούνται στο κέντρο ανακατασκευής καροτσιών