Ελληνική Βιομηχανία Stand & Shop Equipment

Πλαστικό Καλάθι 20/27 lt.

  • φωτογραφία Πλαστικό Καλάθι 20/27 lt.
  • φωτογραφία Πλαστικό Καλάθι 20/27 lt.
  • φωτογραφία Πλαστικό Καλάθι 20/27 lt.
  • φωτογραφία Πλαστικό Καλάθι 20/27 lt.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαθέσιμο σε 20 και 27 lt.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Από υψηλής ποιότητας πλαστικό.