Ελληνική Βιομηχανία Stand & Shop Equipment

Πλαστικό Καλάθι 20/27 lt.
Πλαστικό Καλάθι 20/27 lt.
Συρμάτινο Καλάθι 12/22 lt.
Συρμάτινο Καλάθι 12/22 lt.
Easyshopper 38 lt.
Easyshopper 38 lt.
Genslide 43 lt.
Genslide 43 lt.
Polycart-B65 Smooth Basket (65 lt.)
Polycart-B65 Smooth Basket (65 lt.)
Τροχήλατο Καλάθι 68 lt.
Τροχήλατο Καλάθι 68 lt.
Araven-Shop & Roll 55 lt.
Araven-Shop & Roll 55 lt.
Araven-Shop & Roll 65 lt.
Araven-Shop & Roll 65 lt.
Araven-Shop & Roll 34 lt.
Araven-Shop & Roll 34 lt.
Araven-Shop & Roll 52 lt.
Araven-Shop & Roll 52 lt.
Araven-Hand Basket 20 lt.
Araven-Hand Basket 20 lt.
Araven-Basket 20 lt.
Araven-Basket 20 lt.
Araven-Hand Basket 22 lt.
Araven-Hand Basket 22 lt.
Araven-Hand Basket 30 lt.
Araven-Hand Basket 30 lt.
Araven-Basket Shophie 6 lt.
Araven-Basket Shophie 6 lt.