Ελληνική Βιομηχανία Stand & Shop Equipment

Παλετοκαλαθούνα Τύπος 1
Παλετοκαλαθούνα Τύπος 1
Παλετοκαλαθούνα Τύπος 2
Παλετοκαλαθούνα Τύπος 2
Παλετοκαλαθούνα Τύπος 3
Παλετοκαλαθούνα Τύπος 3